Túi ngủ Mod 1.17.1 / 1.16.5 bổ sung một túi ngủ không thiết lập điểm sinh sản của bạn.
Bản mod này cũng có tùy chọn cấu hình để bật chế độ ngủ của một người chơi, để một người chơi có thể bỏ qua đêm khi ở trên máy chủ có nhiều người.

Túi ngủ Mod 1.17.1 / 1.16.5 (Không thiết lập điểm sinh sản của bạn)

Ảnh chụp màn hình:

Bản mod Túi ngủ cho Minecraft 21

Túi ngủ mod cho minecraft 22

Túi ngủ mod cho minecraft 01

Túi ngủ mod cho minecraft 02

Túi ngủ mod cho minecraft 03

Túi ngủ mod cho minecraft 04

Túi ngủ mod cho minecraft 05

Túi ngủ mod cho minecraft 06

Túi ngủ mod cho minecraft 07

Túi ngủ mod cho minecraft 08

Túi ngủ mod cho minecraft 09

Bản mod Túi ngủ cho Minecraft 10

Đòi hỏi:

Minecraft Forge

Cài đặt thế nào:

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Minecraft Forge.
  2. Định vị thư mục ứng dụng minecraft.
    • Trên cửa sổ mở Chạy từ menu bắt đầu, nhập %dữ liệu chương trình% và nhấp vào Chạy.
    • Trên công cụ tìm mở mac, giữ ALT và nhấp vào Đi rồi đến Thư viện ở thanh menu trên cùng. Mở thư mục Hỗ trợ ứng dụng và tìm Minecraft.
  3. Đặt mod bạn vừa tải xuống (tệp .jar) vào thư mục Mods.
  4. Khi bạn khởi chạy Minecraft và nhấp vào nút mod, bạn sẽ thấy mod đã được cài đặt.

Liên kết tải xuống Túi ngủ Mod 1.17.1 / 1.16.5:

Đối với Minecraft 1.15.2

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.1

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.2

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.3

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.4

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.5

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.17.1

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2