Nightmare World Mod 1.16.5 giới thiệu vào trò chơi một chiều không gian mới, mà người chơi có thể tham gia nếu họ có thể tìm thấy cổng xuất hiện ngẫu nhiên trên khắp thế giới ngầm. Sau khi đánh bại Nightmare Guard, cánh cổng thông qua chiều không gian Nightmare cuối cùng sẽ được mở ra, như tên gọi đã gợi ý, nơi này chứa đầy những sinh vật ác mộng có ma lực và sẽ không có gì để tiêu thụ linh hồn của người chơi. Tuy nhiên, nếu có thể nỗ lực vượt qua những khó khăn này, người chơi sẽ được thưởng vô số vật phẩm quý giá để chế tạo ra các thiết bị có giá trị.

Nightmare World Mod

Đặc trưng:

  • Cấu trúc mới trong Overworld để đến Không gian Ác mộng.
  • Mobs thù địch mới, áo giáp mới.

Ảnh chụp màn hình:

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 1

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 2

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 3

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 4

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 5

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 6

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 7

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 8

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 9

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 10

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 11

Công thức nấu ăn:

Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 12 Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 13 Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 14 Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 15 Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 16 Nightmare World Mod Ảnh chụp màn hình 17

Đòi hỏi:

Minecraft Forge

Cài đặt thế nào:

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Minecraft Forge.
  2. Định vị thư mục ứng dụng minecraft.
    • Trên cửa sổ mở Chạy từ menu bắt đầu, nhập %dữ liệu chương trình% và nhấp vào Chạy.
    • Trên công cụ tìm mở mac, nhấn giữ ALT và nhấp vào Đi rồi đến Thư viện ở thanh menu trên cùng. Mở thư mục Hỗ trợ ứng dụng và tìm Minecraft.
  3. Đặt mod bạn vừa tải xuống (tệp .jar) vào thư mục Mods.
  4. Khi bạn khởi chạy Minecraft và nhấp vào nút mod, bạn sẽ thấy mod đã được cài đặt.

Liên kết tải xuống Nightmare World Mod 1.16.5:

Đối với Minecraft 1.16.5

Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2