MC Dungeons Weapons Mod 1.17 / 1.16.5 đưa vào trò chơi vô số vũ khí độc đáo, được lấy cảm hứng từ một trò chơi tantamount, và cũng là người tiền nhiệm của nó. Nếu bạn đã từng chơi Minecraft Dungeon trước đây, bạn sẽ nhận ra rằng nó chứa đầy những vũ khí ngoạn mục và chi tiết này. Điều này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi về việc có nên thêm những công cụ tấn công này vào trò chơi chính do thiết kế kỳ lạ của chúng hay không. Mặc dù Minecraft chắc chắn nên được giữ vững và tuân theo tầm nhìn của Mojang,gialaipc cũng tin rằng việc có một bản Mod để đáp ứng nhu cầu của mọi người đối với những vũ khí tuyệt vời này sẽ không gây bất lợi cho trò chơi tiêu chuẩn. Với ý tưởng này, tác giả đã triển khai khoảng sáu mươi loại vũ khí khác nhau, do đó mang lại cho trò chơi chiều sâu hơn trong hệ thống chiến đấu cốt lõi của nó.

MC Dungeons Weapons Mod 1.17 / 1.16.5 (Vũ khí độc nhất)

Đặc trưng:

  • Sáu mươi vũ khí độc đáo lấy cảm hứng từ Minecraft Dungeon đã được thêm vào.

Ảnh chụp màn hình:

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 1

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 2

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 3

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 4

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 5

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 6

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 7

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 8

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 9

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 10

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 11

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 12

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 13

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 14

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 15

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 16

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 17

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 18

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 19

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 20

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 21

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 22

MC Dungeon Weapons Mod Ảnh chụp màn hình 23

Đòi hỏi:

Bộ nạp vải

API vải

Cài đặt thế nào:

  1. Tải xuống và cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải xuống và cài đặt Trình cài đặt vải cho Trình khởi chạy Vanilla
  3. Chạy tệp .jar đã tải xuống gần đây, chọn phiên bản bạn muốn và nhấn “Cài đặt”.
  4. Chạy Minecraft, chọn cấu hình có cài đặt Material và nhấn Play
  5. Nhấn Bắt đầu trên Máy tính để bàn
  6. Chọn Chạy
  7. Nhập% appdata% vào Run và nhấn Enter.
  8. Chuyển đến Roaming / .minecraft / mods
  9. Đặt bình. Tập tin vào thư mục mod và chạy Minecraft.

Liên kết tải xuống MC Dungeons Weapons Mod 1.17 / 1.16.5:

Đối với Minecraft 1.16.1

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.15.2

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.3

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.4

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.5

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.17

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2