Well being Overlay Mod 1.17.1 / 1.16.5 là một mod phía máy khách thay thế trình kết xuất trái tim mặc định luôn thêm nhiều hàng hơn khi người chơi có nhiều hơn 20 máu. Sức khỏe bây giờ nằm ​​trong cùng một hàng nhưng chỉ cần hiển thị các trái tim có màu khác nhau, nó cũng hoạt động tương tự với sự hấp thụ. Nếu lượng máu tối đa của bạn dưới 20, mod cũng tạo ra những trái tim “trống rỗng”. Bản mod này được tạo ra để hoạt động cùng với Stats Keeper nhưng có thể hoạt động độc lập.hãy cùng gialaipc tìm hiểu nhé!

Health Overlay Mod 1.17.1 / 1.16.5 (Hiển thị trái tim ở các màu khác nhau)

Ảnh chụp màn hình:

Bản mod Health Overlay cho minecraft 01

Bản mod Health Overlay cho minecraft 02

Bản mod Health Overlay cho minecraft 03

Bản mod Health Overlay cho minecraft 04

Bản mod Health Overlay cho minecraft 05

Bản mod Health Overlay cho minecraft 06

Bản mod Health Overlay cho minecraft 07

Bản mod Health Overlay cho minecraft 08

Bản mod Health Overlay cho minecraft 09

Bản mod Health Overlay cho minecraft 10

Bản mod Health Overlay cho minecraft 11

Đòi hỏi:

Bộ nạp vải

API vải

Cài đặt thế nào:

  1. Tải xuống và cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải xuống và cài đặt Trình cài đặt vải cho Trình khởi chạy Vanilla
  3. Chạy tệp .jar đã tải xuống gần đây, chọn phiên bản bạn muốn và nhấn “Cài đặt”.
  4. Chạy Minecraft, chọn cấu hình có cài đặt Cloth và nhấn Play
  5. Nhấn Bắt đầu trên Máy tính để bàn
  6. Chọn Chạy
  7. Nhập% appdata% vào Run và nhấn Enter.
  8. Chuyển đến Roaming / .minecraft / mods
  9. Đặt bình. Tập tin vào thư mục mod và chạy Minecraft.

Liên kết tải xuống Well being Overlay Mod 1.17.1 / 1.16.5:

Đối với Minecraft 1.14.2

Phiên bản giả mạo: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.14.4

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.15

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.15.2

Phiên bản giả mạo: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.1

Phiên bản giả mạo: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.2

Phiên bản giả mạo: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.3

Phiên bản giả mạo: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.4

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.16.5

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2

Đối với Minecraft 1.17.1

Phiên bản vải: Tải xuống từ Máy chủ 1 – Tải xuống từ Máy chủ 2