Cách đăng xuất khỏi tài khoản email trong ứng dụng Thư trong Windows 11

Cách đăng xuất khỏi tài khoản email trong ứng dụng Thư trong Windows 11

Nếu bạn muốn đăng xuất khỏi một tài khoản electronic mail khi sử dụng nhiều tài khoản electronic mail trong ứng dụng Thư của Home windows 11/10, gialaipc sẽ giúp cách bạn có thể thực hiện điều đó. Có hai cách để đăng xuất khỏi tài khoản electronic mail trong ứng dụng Thư nếu bạn sử dụng ID Gmail. Nếu không, bạn có thể sử dụng phương pháp đầu tiên để hoàn thành công việc.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản email trong ứng dụng Thư trên Windows 11/10Ứng dụng Thư trên Home windows 11/10 có thể xử lý nhiều tài khoản electronic mail từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, bao gồm Gmail, Outlook, v.v. Nếu bạn đã thêm nhiều tài khoản electronic mail trong ứng dụng Thư và bây giờ muốn xóa một trong số chúng, bạn có thể làm như vậy. Đối với thông tin của bạn, ứng dụng Thư không cung cấp Đăng xuất hoặc Đăng xuất tùy chọn trực tiếp. Bạn phải xóa tài khoản electronic mail của mình hoặc truy cập vào Nơi bạn đã đăng nhập trong tài khoản Gmail của bạn để hoàn thành công việc.

Phương pháp đầu tiên hoạt động với bất kỳ tài khoản electronic mail nào, cho dù đó là tài khoản Outlook, Gmail, IMAP hay POP. Mặt khác, phương pháp thứ hai cho phép bạn đăng xuất khỏi tài khoản Gmail của mình từ ứng dụng Thư.

Xóa tài khoản để đăng xuất khỏi một tài khoản electronic mail trong ứng dụng Home windows 11 Mail

Để đăng xuất khỏi một tài khoản electronic mail trong ứng dụng Thư của Home windows 11/10, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Thư trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng cài đặt.
 3. Chọn Quản lý tài khoản Lựa chọn.
 4. Nhấp vào tài khoản electronic mail bạn muốn đăng xuất.
 5. Nhấn vào Xóa tài khoản này khỏi thiết bị này Lựa chọn.
 6. Nhấn vào Xóa bỏ để xác nhận.

Để tìm hiểu thêm về các bước này, hãy tiếp tục đọc.

Đầu tiên, bạn phải mở ứng dụng Thư trên máy tính của mình. Nếu bạn có nó trên Thanh tác vụ, hãy nhấp vào biểu tượng. Nếu không, hãy tìm kiếm nó trong hộp tìm kiếm của Thanh tác vụ. Sau đó, nhấp vào biểu tượng bánh răng cài đặt hiển thị ở phía dưới bên trái.

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Xóa tài khoản để đăng xuất khỏi một tài khoản email trong ứng dụng Thư trên Windows 11/10″ width=”700″ height=”340″ data-ezsrcset=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app.jpg 700w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-500×243.jpg 500w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-300×146.jpg 300w” data-ezsrc=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app.jpg” />

Nó mở ra một bảng ở phía bên phải. Chọn Quản lý tài khoản và nhấp vào ID electronic mail bạn muốn đăng xuất.

Sau đó, nhấp vào Xóa tài khoản này khỏi thiết bị này tùy chọn trên cửa sổ bật lên.

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Xóa tài khoản để đăng xuất khỏi một tài khoản email trong ứng dụng Thư trên Windows 11/10″ width=”700″ height=”670″ data-ezsrcset=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-1.jpg 700w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-1-500×479.jpg 500w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-1-300×287.jpg 300w” data-ezsrc=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-1.jpg” />

Sau đó, bạn phải xác nhận thay đổi bằng cách nhấp vào Xóa bỏ cái nút.

” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” alt=”Xóa tài khoản để đăng xuất khỏi một tài khoản email trong ứng dụng Thư trên Windows 11/10″ width=”700″ height=”670″ data-ezsrcset=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-2.jpg 700w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-2-500×479.jpg 500w,https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-2-300×287.jpg 300w” data-ezsrc=”https://www.thewindowsclub.com/wp-content/uploads/2021/08/log-out-of-email-account-mail-app-2.jpg” />

Bây giờ bạn không thể tìm thấy tài khoản electronic mail của mình trong ứng dụng Thư. Nếu muốn lấy lại, bạn cần thêm lại bằng cách nhập thông tin đăng nhập.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách xóa tài khoản electronic mail khỏi ứng dụng Thư trên Home windows 11/10, bạn có thể đọc hướng dẫn chi tiết này.

Cách đăng xuất tài khoản Gmail trong ứng dụng Home windows 11 Mail

Để đăng xuất khỏi tài khoản Gmail trong ứng dụng Thư của Home windows 11/10, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở myaccount.google.com trong trình duyệt.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.
 3. Đi đến Bảo vệ chuyển hướng.
 4. Bấm vào Quản lý thiết bị tùy chọn trong Thiết bị của bạn tiết diện.
 5. Nhấp vào thiết bị bạn đang sử dụng tài khoản Gmail của mình.
 6. Nhấn vào Đăng xuất tùy chọn hai lần để xác nhận.

<Chúng ta hãy kiểm tra các bước này một cách chi tiết.

Đầu tiên, bạn cần mở myaccount.google.com trong trình duyệt và nhập thông tin đăng nhập của mình để đăng nhập vào tài khoản Gmail. Sau đó, chuyển sang Bảo vệ ở bên trái và tìm ra Quản lý thiết bị tùy chọn trong Thiết bị của bạn tiết diện.

Bảng điều khiển này hiển thị tất cả các thiết bị bạn đã đăng nhập. Từ đây, bạn cần nhấp vào máy tính Home windows mà bạn muốn xóa tài khoản Gmail của mình.

Sau đó, nhấp vào Đăng xuất tùy chọn đăng xuất khỏi tài khoản.

Làm cách nào để đăng xuất khỏi ứng dụng Thư trên Home windows 10?

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Outlook, bạn cần xóa tài khoản của mình khỏi ứng dụng Thư để đăng xuất khỏi ứng dụng khách này trên Home windows 10/11. Tuy nhiên, người dùng Gmail có thể sử dụng Bảo vệ để đăng xuất tài khoản electronic mail của họ trên một thiết bị cụ thể.

Làm cách nào để đăng xuất electronic mail trên máy tính xách tay của tôi?

Bạn cần xóa tài khoản electronic mail của mình để đăng xuất khỏi electronic mail trên máy tính xách tay. Cho dù đó là máy tính xách tay hay máy tính để bàn, bạn có thể làm theo các phương pháp tương tự miễn là nó đang chạy Home windows 11/10.

Đó là tất cả! Hy vọng những hướng dẫn này đã giúp.

Đọc: Cách đăng xuất một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản email trong ứng dụng Thư trên Windows 11/10

Trương Chí Kiệt

Tôi là Trương Chí Kiệt người điều hành sáng lạp website Gialaipc, tôi chia sẽ tiếp , thủ thuật hướng dẫn tất tần tật về công nghệ, điện tử ...